Billy Myers Photography | Radford JV softball 2017